SPECTRA WATERMAKERS

Odsolovače vody jsou zařízení k výrobě sladké vody z vody slané fungující na bázi reverzní osmózy. K odstranění soli z mořské vody je zapotřebí velkého tlaku, čehož bylo možno dosáhnout pouze za použití velkého množství energie, což nebyl problém v případě velkých plavidel majících množství zdrojů a prostoru. Čerstvá voda na lodi byla proto luxusem pouze pro několik vyvolených. 

SLADKÁ VODA PRO VŠECHNY - SPECTRA WATERMAKERS

Energy Recovery System vyvinutý společností KATADYN využívá energii proudu odpadní slané vody, která je pod velkým tlakem. Tento proud je nasměrován do zadní části pístu a je využit k dalšímu tahu. Energie tedy zůstává v systému, čímž se výrazně snižují nároky na zdroje potřebné k výrobě sladké vody. 

PRO VÍCE INFORMACÍ O SPECTRA WATERMAKERS

Za použití této unikátní technologie vyvinula společnost KATADYN jediný na světě existující manuální desalinátor. Technologie byla následně uzpůsobena rovněž pro elektrický provoz, čímž se z luxusní sladké vody stala voda dostupná na požádání širokému okruhu námořníků. Dnes jsou desalinátory téměř standardním vybavením plavidel a KATADYN vede v nabídce energeticky nejúspornějších řešení. POZOR! ODSOLOVACÍ ZAŘÍZENÍ SPECTRA WATERMAKERS / KATADYN SE VYRÁBĚJÍ NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY, NEZE NA NĚ TUDÍŽ UPLATNIT MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE ČTRNÁCTIDENNÍ LHŮTĚ.